donderdag 4 december 2014

Hoesbreef 2014-4

Bevat o.a.: Maurits en de Mauritsbrug in Beuningen/ Harry Booijink 3, 9-11; Gerard van 'n Elsmös vertelt (6): De Leemsteeg/ Gerard Siemerink 13-16; De genealogie van de familie Huttenhuis (2)/ Hennie Kok 17-20; Ons Genoegen 100 jaar/ Ton Huttenhuis 21-24; Midwinterhoornblazen/ Jaap van Dalen 28-38; Döske; Oet de school klappen (1)/ Jan Swennenhuis 40-43

Historisch tijdschrift voor de IJsseldelta 2014-3

Bevat o.a.: De visrokerij aan de Trekvaart in IJsselmuiden, 1917-1920/ Thijs Snoeijer 2-9; Kamper wortels van twee bekende ontdekkingsreizigers (Fridtjof Nansen, Knud Rasmussen)/ Kees Schilder 10-13; Razzia van 28 september 1944/ Laurens Hooisma 14-25; Henk van den Hoven (1941-2014)/ Kees Schilder 26-27

Zwols Historisch Tijdschrift 2014-3

Bevat o.a.: De één z'n dood is de ander z'n brood: De Zwolse Begrafenis Vereniging en de Zwolse Rijtuig Maatschappij als tweespan/ Siem van der Weerd 84-103; Zwolle tijdens de Eerste Wereldoorlog: een zenuwachtige onrust, juli 1914-oktober 1914/ Jan van de Wetering 104-111; Graven met cultuurhistorische waarde/ Steven ten Veen 112-129; Twee eeuwen de krant van Tijl. Aflevering 5: Een oud stukje Zwolle verdween/ Willem van der Veen 130-135

Reggesproake 2014-5

Themanummer: Hellendoorn en haar asielzoekers in de Eerste Wereldoorlog/ Paul Janse 3-42

Historische Mededelingen Steenwijk 2014-4

Bevat o.a.: De viering van Sint Maarten/ Jurjen Tiesnitch 106-114; Uit het leven van Hendrik Wagter (1863-1956)/ F. Mulder 115-119; Panta Rhei: Villa Frisia/ J. Doeven 120-122; De nieuwe verkeersweg/ F. Keizer 123-131

Posthoorn 2014-4

Bevat o.a.: Vergeten mensen: Corry de Bokx, vroedvrouw/ Marietje Hertsenberg-Pieper 3-8; Groninger migratie in Schuinesloot/ ReinderSanders 8-23

Ni'jluusn van vrogger 2014-4

Bevat o.a.: Een oud schriftje/ Jakob de Weerd 97-111; De persoon Hendrik Geerts/ Aaltje Schoemaker-Ytsma 112-113; Hermannus Zwijze, hoofdonderwijzer te Ruitenveen/ Gerrit Jan van Faassen 116-119; Het kleine huis aan het pad (14)/ Margke Key-Hendriks 120-127